4

Nuoristo

Nuoristo on 14-17-vuotiaista koostuva 60 nuoren vaikuttaja ryhmä.  

Nuoristo tarjoaa nuorille mahdollisuuden tuoda esille omia näkemyksiä ja kokemuksia kulutuksesta, työllistymisestä, ilmastonmuutoksesta sekä vastuullisuudesta. 

  • Millaisen maailman tulevaisuuden nuoriso näkee edessään?  
  • Millainen työelämä odottaa aikuisuuden kynnyksellä? 
  • Mitä vastuullisuus on nuorille? 
  • Millaisen maailman nuoristo haluaa muovata? 

Nuoristo kerää tietoa nuorten maailmankuvasta ja tekee julkilausumia, joiden kautta pyritään vaikuttamaan meidän kaikkien ja ennen kaikkea nuorten tulevaisuuteen. 

Projektilla pyritään saamaan nuorten ääni kaikkien kuuluville ja antamaan samalla mahdollisuus nuorille vaikuttaa tulevaisuuden yrityskenttään ja päätöksentekoon. 

Kuopion Nuorkauppakamari toteuttaa yhdessä PeeÄssän kanssa Nuoristo projektin, jossa nuoret saavat tilan ja mahdollisuuden puhua omalla äänellään. 

14