Siirry sisältöön

Tietosuojaseloste

Kupion Nuorkauppakamari ottaa tietosuoja-asiat tosissaan. Kun annat tietojasi nettisivujemme kautta meille, me pidämme niistä huolta, emmekä käytä niitä mihinkään lupaasi saamatta.

Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjänä toimii:
Kuopion Nuorkauppakamari ry
hallitus@jckuopio.fi
Y‑tunnus: 0833430–4

Sivuston palvelintilan tarjoaa:
Sollertis Oy

Tarvittaessa voit kysyä lisää tietojen käsittelystä ja tietosuojasta:
hallitus@jckuopio.fi

Mitä tietoja Kuopion Nuorkauppakamari kerää ja säilyttää?

1. Käyttäjän itsensä antamat tiedot

  • Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Käyttäjän kirjoittamat viestit

2. Vierailutietoja

  • IP-osoitteen mukainen vierailudata (mm. IP-osoite, sivustolla käytetty aika). Tietojen lähde on verkkosivujen käyttäjä itse. Halutessasi poistamme tietosi rekisteristämme.

Käsittelyperusteet

EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan mukaiset käsittelyn perusteet ovat rekisterikohtaisesti seuraavat:

  • Jäsenrekisterissä 6 artiklan 1a) kohdan mukainen rekisteröidyn suostumus henkilötietojen käsittelylle (jäsenmatrikkelia varten kerättävä valokuva sekä jäsenen kumppanin henkilötiedot), 1c) kohdan mukainen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvollisuuden noudattaminen (yhdistyslain 11 §:n mukaiseen jäsenluettelon kerättävä nimi ja kotipaikka) ja 1f) kohdan mukainen rekisterinpitäjän oikeutettu etu henkilötietojen käsittelylle (muut tiedot).
  • Senaattorirekisterissä 6 artiklan 1a) kohdan mukainen rekisteröidyn suostumus henkilötietojen käsittelylle (jäsenmatrikkelia varten kerättävä valokuva) ja 1f) kohdan mukainen rekisterinpitäjän oikeutettu etu henkilötietojen käsittelylle (muut tiedot).
  • Alumnirekisterissä 6 artiklan 1f) kohdan mukainen rekisterinpitäjän oikeutettu etu henkilötietojen käsittelylle.
  • Hakijarekisterissä 1a) kohdan mukainen rekisteröidyn suostumus henkilötietojen käsittelylle.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu yhdistyksen ja rekisteröidyn väliseen jäsen‑, senaattori- tai alumnisuhteeseen, jonka nojalla rekisteröityjen tietoja on perusteltua käsitellä yhdistystoiminnan edellyttämissä tarkoituksissa.

Kuka voi käsitellä tietojani?

Kuopion Nuorkauppakamarin järjestelmiin on pääsy vain jäsenillä, jotka ovat ohjeistettu käyttämään tietoja asianmukaisesti. Järjestelmät ovat suljettuja, eli pääsy järjestelmiin vaatii joko salasanan tai hallituksen hyväksynnän. Tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille.

Mihin tietojani käytetään?

Sivustolle jätettyjä henkilötietoja käytetään pyydettyä yhteydenottoa varten. Muuta käyttöä varten pyydämme erillisen hyväksynnän. Käytännössä, kun jätät yhteydenottopyynnön, lähtee tästä sähköposti sisältäen jättämäsi tiedot Kuopion Nuorkauppakamarin puheenjohtajalle (pres@jckuopio.fi), joka ohjautuu puheenjohtajan
henkilökohtaiseen sähköpostiin. Yhteydenottopyyntö jää myös talteen sivuston palvelimelle. Vierailudataa käytetään sivuston kehittämistä varten.

Ovatko tietoni turvassa?

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Sivustolle jätettyjä yhteydenottopyyntöjä ja vierailudataa säilytetään korkeintaan kolme vuotta.

Rekisteröidyn oikeudet

Kuopion Nuorkauppakamarin vastuulla on varmistaa sinulle pääsy rekisteröityä koskeviin henkilötietoihin, jotka Kuopion Nuorkauppakamarilla on hallussaan. Halutessasi rekisteröity saa jäljennöksen tiedoista. Rekisteröidyllä on mahdollisuus oikaista sinua koskevia tietoja tai poistaa tietosi. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojaan koskevan käsittelyn rajoittamista sekä oikeus pyytää henkilötiedot siirrettäväksi järjestelmästä toiseen.

Tietojen säilytys ja käsittely perustuvat rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn sekä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojen käsittelyä. Peruutus ja/tai vastustus ei vaikuta ennen peruuttamista ja/tai vastustamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyn, joka haluaa käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan, on esitettävä tätä koskeva yksilöity pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa muodossa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, eli tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

Päätyykö tietojani kolmansille osapuolille?

Ei päädy. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, kuten esimerkiksi yhteistyökumppaneille.

Kuopion Nuorkauppakamarin oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta

Kehitämme sivustoamme säännöllisesti tarjotaksemme paremman käyttäjäkokemuksen. Tämän vuoksi jotkin toiminnallisuudet voivat muuttua tai niitä voi tulla lisää, jolloin päivitämme tätä selostetta tarpeen mukaan. Mahdolliset lainsäädännön muutoksen saattavat myös asettaa tarpeita muuttaa tai tarkentaa tätä selostetta.

Evästeiden kerääminen

Nettisivuillamme käytetään evästeitä. Nämä evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä toimintoja, sivuvierailuita tai tietoa käyttäjän käyttämistä laitteista. Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta sinua ei voida tunnistaa näiden perusteella, ellet ole itse antanut lisätietoja esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta. Voit myös itse vaikuttaa evästeiden käyttöön oman nettiselaimen asetusten kautta, esimerkiksi poistamalla evästeet käytöstä tai tyhjentämällä evästetiedot. On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Jäikö jokin askarruttamaan?

Voit ottaa yhteyttä meihin: hallitus@jckuopio.fi